+98 76-91001177 با ما در تماس باشید

۶ شب و ۷روز آنتالیا

خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت پرواز های، فری برد ۶ شب اقامت در هتل مطابق در جدول زیر می باشد

لطفا جهت رزرو تور تماس بگیرید ۹۱۰۰۱۱۷۷-۰۷۶

کودک ۲ تا ۶ ساله بدون تخت

کودک ۶ تا ۱۲ ساله با تخت یک تخته دوتخته نوع اتاق درجه خدمات نام هتل
22/995/000 22/995/000 25/995/000 22/995/000 Standard Double Room BB 3 ⭐ Agon Hotel
22/995/000 22/995/000 27/895/000 25/595/000 Standard Double Room All 3 ⭐ Lara Palace
22/995/000 24/495/000 31/795/000 27/995/000 Standard Double Room All 4 ⭐ Ceoder Hotel
22/995/000 24/495/000 37/895/000 31/995/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Sensitive Permium Resort
22/995/000 26/595/000 40/895/000 33/995/000 Standard Double Room  All 4⭐ Grand Park Lara Hotel
22/995/000 27/595/000 41/295/000 34/395/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Ramada Resort Lara
22/995/000 28/895/000 44/995/000 36/995/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Innvista Gotels Belek
22/995/000 28/595/000 48/995/000 36/995/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Transatlantik Hotel and spa
22/995/000 30/495/000 49/895/000 39/995/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Melas Hotel Lara
22/995/000 30/795/000 52/995/000 40/695/000 Standard Double Room Land View UALL 5 ⭐ Selectum Family Resort
22/995/000 30/795/000 52/995/000 40/795/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Kremlin palace
22/995/000 30/995/000 51/595/000 40/995/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Liberty Hotels Lara
22/995/000 31/495/000 57/695/000 41/695/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ concorde De Resort
22/995/000 31/795/000 52995/000 42/495/000 Deluxe Double Room Land View UALL 5 ⭐ sherwood Exclusive Lara
22/995/000 32/995/000 57/395/000 44/995/000 Standard Double Room Land View UALL 5 ⭐ Titanic Deluxe Lara
22/995/000 31/995/000 62/995/000 45/395/000 Standard Double Room Land View UALL 5 ⭐ Rixos Downtown Antalya
22/995/000 35/695/000 64/795/000 50/295/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Nirvana Cosmopolitan
22/995/000 36/295/000 66/795/000 51/595/000 Standard Double Room Land View UALL 5 ⭐ dolphin BE Grand Resort
22/995/000 36/295/000 66/995/000 51/595/000 Standard Double Room UALL 5 ⭐ Titanic Deluxe Golf Belek
22/995/000 36/295/000 66/995/000 51/895/000 Superior Standard Double Room Land View UALL 5 ⭐ Royal Seginus
22/995/000 51/895/000 67/495/000 52/995/000 Standard double Room Land UALL 5 ⭐ dolphin Imperial Lara
22/995/000 36/995/000 69/395/000 52/995/000 Standard double Room Land view UALL 5 ⭐ Susesi Luxury Resort
22/995/000 36/995/000 69/395/000 56/995/000 Standard Double Room Sea Side view UALL 5 / 5⭐ Selectum Luxury resort belek
22/995/000 38/895/000 76/895/000 57/995/000 Permium Double Room UALL 5 ⭐ Titanic Mardan Palace
22/995/000 39/595/000 81/695/000 58/695/000 Standard Double Room Sea Side View UALL 5 / 5 ⭐ Selectum Luxury Resort Belek
22/995/000 39/895/000 77/995/000 58/995/000 Standard double Room Land view UALL 5 ⭐ Votage Belek
22/995/000 42/395/000 88/595/000 63/995/000 Standard double Room All 5 ⭐ The land of Legends Kingdom Hotel
22/995/000 45/695/000 95/295/000 70/395/000 Deluxe Double Room Garden view UALL 5 ⭐ Rixos Permium Belek
22/995/000 49/595/000 106/995/000 78/495/000 Superior Double Room UALL 5 ⭐ Cuilinan Belek
22/995/000 52/495/000 122/595/000 84/295/000 Jade Double Room UALL 5 ⭐ Regnum Carya Golf and Spa Resort
22/995/000 59/395/000 133/295/000 95/595/000 Suite Double Room Land view UALL 5 ⭐ Max Royal Belek Golf Resort

 


اوژن گشت کیش